Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SALATYCKA

Aktualność danych:

SALATYCKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

kobiet

Męska forma nazwiska to SALATYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SALATYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie10 kobiet

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).