Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SALETA

Aktualność danych:

SALETA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 194 osoby, z czego:

105

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SALETA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie15 mężczyzn, 21 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 26 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: