Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SALETNIK

Aktualność danych:

SALETNIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (125 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 401 osób, z czego:

204

kobiety

197

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2744. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SALETNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie43 mężczyzn, 33 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie57 mężczyzn, 68 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).