Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SALWIŃSKA

Aktualność danych:

SALWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

110

kobiet

Męska forma nazwiska to SALWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SALWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie61 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).