Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAMBOR

Aktualność danych:

SAMBOR – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (237 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1314 osób, z czego:

647

kobiet

667

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2319. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2274. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAMBOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie105 mężczyzn, 80 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • łódzkie93 mężczyzn, 91 kobiet

 • małopolskie82 mężczyzn, 74 kobiety

 • mazowieckie139 mężczyzn, 98 kobiet

 • opolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie27 mężczyzn, 35 kobiet

 • śląskie92 mężczyzn, 84 kobiety

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 12 kobiet

 • wielkopolskie26 mężczyzn, 21 kobiet

 • zachodniopomorskie20 mężczyzn, 39 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: