Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAMBORSKA

Aktualność danych:

SAMBORSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (311 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2005 osób, z czego:

2005

kobiet

Męska forma nazwiska to SAMBORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1173. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAMBORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie220 kobiet

 • kujawsko-pomorskie32 kobiety

 • lubelskie265 kobiet

 • lubuskie45 kobiet

 • łódzkie103 kobiety

 • małopolskie126 kobiet

 • mazowieckie173 kobiety

 • opolskie57 kobiet

 • podkarpackie311 kobiet

 • podlaskie37 kobiet

 • pomorskie57 kobiet

 • śląskie103 kobiety

 • świętokrzyskie41 kobiet

 • warmińsko-mazurskie29 kobiet

 • wielkopolskie30 kobiet

 • zachodniopomorskie103 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: