Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAMORAJCZYK

Aktualność danych:

SAMORAJCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

84

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAMORAJCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie8 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 21 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie34 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).