Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SANDACH

Aktualność danych:

SANDACH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

89

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SANDACH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 19 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie31 mężczyzn, 36 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).