Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SANDECKA

Aktualność danych:

SANDECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 329 osób, z czego:

329

kobiet

Męska forma nazwiska to SANDECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2637. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SANDECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie47 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie59 kobiet

 • mazowieckie26 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie27 kobiet

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie31 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).