Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SANEK

Aktualność danych:

SANEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

112

kobiet

128

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2813. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SANEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie17 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie29 mężczyzn, 25 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie51 mężczyzn, 35 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).