Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SANIGÓRSKA

Aktualność danych:

SANIGÓRSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

119

kobiet

Męska forma nazwiska to SANIGÓRSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SANIGÓRSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • łódzkie13 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie49 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).