Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SANIGÓRSKI

Aktualność danych:

SANIGÓRSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

2

kobiety

99

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to SANIGÓRSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SANIGÓRSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie47 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).