Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SANOK

Aktualność danych:

SANOK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (115 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

101

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2834. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SANOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie17 mężczyzn, 21 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie58 mężczyzn, 57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).