Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAPOR

Aktualność danych:

SAPOR – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (105 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

74

kobiety

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAPOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie53 mężczyzn, 52 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).