Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SARBINOWSKA

Aktualność danych:

SARBINOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (244 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 387 osób, z czego:

387

kobiet

Męska forma nazwiska to SARBINOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2579. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SARBINOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 kobiet

  • kujawsko-pomorskie22 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie8 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie244 kobiety

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).