Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SARLEJ

Aktualność danych:

SARLEJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (156 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 359 osób, z czego:

180

kobiet

179

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SARLEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 23 kobiety

  • łódzkie26 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie84 mężczyzn, 72 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie26 mężczyzn, 21 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: