Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SARYUSZ-ROMISZEWSKI

Aktualność danych:

SARYUSZ-ROMISZEWSKI – nazwisko dwuczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to SARYUSZ-ROMISZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SARYUSZ-ROMISZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: