Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAWŁAN

Aktualność danych:

SAWŁAN – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

23

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAWŁAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).