Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAZOŃSKA

Aktualność danych:

SAZOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

kobiet

Męska forma nazwiska to SAZOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAZOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).