Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SCHMID

Aktualność danych:

SCHMID – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

125

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.5.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SCHMID w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie5 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).