Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SIMON

Aktualność danych:

SIMON – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (291 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1301 osób, z czego:

683

kobiety

618

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2283. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2323. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SIMON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 mężczyzn, 39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn, 24 kobiety

 • lubelskie4 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubuskie7 mężczyzn, 10 kobiet

 • łódzkie8 mężczyzn, 16 kobiet

 • małopolskie19 mężczyzn, 24 kobiety

 • mazowieckie12 mężczyzn, 21 kobiet

 • opolskie61 mężczyzn, 66 kobiet

 • pomorskie43 mężczyzn, 57 kobiet

 • śląskie139 mężczyzn, 152 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie87 mężczyzn, 82 kobiety

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: