Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SMYK

Aktualność danych:

SMYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (1294 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 4574 osoby, z czego:

2278

kobiet

2296

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1040. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1015. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SMYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie163 mężczyzn, 179 kobiet

 • kujawsko-pomorskie102 mężczyzn, 126 kobiet

 • lubelskie692 mężczyzn, 602 kobiety

 • lubuskie42 mężczyzn, 51 kobiet

 • łódzkie48 mężczyzn, 51 kobiet

 • małopolskie36 mężczyzn, 27 kobiet

 • mazowieckie170 mężczyzn, 183 kobiety

 • opolskie104 mężczyzn, 105 kobiet

 • podkarpackie114 mężczyzn, 103 kobiety

 • podlaskie112 mężczyzn, 99 kobiet

 • pomorskie81 mężczyzn, 85 kobiet

 • śląskie103 mężczyzn, 113 kobiet

 • świętokrzyskie10 mężczyzn, 13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie82 mężczyzn, 81 kobiet

 • wielkopolskie86 mężczyzn, 78 kobiet

 • zachodniopomorskie80 mężczyzn, 70 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: