Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SOŁTYSIAK

Aktualność danych:

SOŁTYSIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (2077 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7155 osób, z czego:

3633

kobiety

3522

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

607. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

617. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SOŁTYSIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie249 mężczyzn, 247 kobiet

 • kujawsko-pomorskie185 mężczyzn, 191 kobiet

 • lubelskie41 mężczyzn, 32 kobiety

 • lubuskie142 mężczyzn, 115 kobiet

 • łódzkie320 mężczyzn, 361 kobiet

 • małopolskie61 mężczyzn, 68 kobiet

 • mazowieckie485 mężczyzn, 447 kobiet

 • opolskie55 mężczyzn, 63 kobiety

 • podkarpackie32 mężczyzn, 43 kobiety

 • podlaskie22 mężczyzn, 16 kobiet

 • pomorskie80 mężczyzn, 67 kobiet

 • śląskie339 mężczyzn, 357 kobiet

 • świętokrzyskie57 mężczyzn, 69 kobiet

 • warmińsko-mazurskie53 mężczyzn, 55 kobiet

 • wielkopolskie1046 mężczyzn, 1031 kobiet

 • zachodniopomorskie177 mężczyzn, 169 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: