Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SOBIERACKA

Aktualność danych:

SOBIERACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: wielkopolskim (11 osób), łódzkim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

kobiet

Męska forma nazwiska to SOBIERACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SOBIERACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • łódzkie11 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).