Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SOBUCKI

Aktualność danych:

SOBUCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (60 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 222 osoby, z czego:

222

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to SOBUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2711. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SOBUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie60 mężczyzn

 • lubuskie7 mężczyzn

 • małopolskie15 mężczyzn

 • mazowieckie7 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podkarpackie2 mężczyzn

 • pomorskie8 mężczyzn

 • śląskie10 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn

 • wielkopolskie49 mężczyzn

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).