Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SPICZAK-BRZEZIŃSKA

Aktualność danych:

SPICZAK-BRZEZIŃSKA – nazwisko dwuczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

kobiety

Męska forma nazwiska to SPICZAK-BRZEZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SPICZAK-BRZEZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie18 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: