Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SPICZAK-BRZEZIŃSKI

Aktualność danych:

SPICZAK-BRZEZIŃSKI – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to SPICZAK-BRZEZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SPICZAK-BRZEZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • pomorskie22 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: