Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku STAWICKA

Aktualność danych:

STAWICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (574 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3314 osób, z czego:

3314

kobiet

Męska forma nazwiska to STAWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

688. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska STAWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie165 kobiet

 • kujawsko-pomorskie506 kobiet

 • lubelskie22 kobiety

 • lubuskie52 kobiety

 • łódzkie281 kobiet

 • małopolskie29 kobiet

 • mazowieckie574 kobiety

 • opolskie28 kobiet

 • podkarpackie34 kobiety

 • podlaskie10 kobiet

 • pomorskie335 kobiet

 • śląskie201 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie110 kobiet

 • wielkopolskie457 kobiet

 • zachodniopomorskie203 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: