Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku STRAUSS

Aktualność danych:

STRAUSS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

139

kobiet

113

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2828. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska STRAUSS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 13 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • pomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet

 • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 9 kobiet

 • wielkopolskie17 mężczyzn, 24 kobiety

 • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: