Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SZREDER

Aktualność danych:

SZREDER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (1581 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2688 osób, z czego:

1345

kobiet

1343

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1658. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1633. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SZREDER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn, 20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie179 mężczyzn, 165 kobiet

 • lubuskie12 mężczyzn, 9 kobiet

 • łódzkie16 mężczyzn, 10 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie31 mężczyzn, 45 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie12 mężczyzn, 10 kobiet

 • podlaskie14 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie817 mężczyzn, 764 kobiety

 • śląskie27 mężczyzn, 27 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 13 kobiet

 • wielkopolskie22 mężczyzn, 22 kobiety

 • zachodniopomorskie67 mężczyzn, 62 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: