Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TADRA

Aktualność danych:

TADRA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 236 osób, z czego:

122

kobiety

114

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TADRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie16 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie36 mężczyzn, 31 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).