Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TOMASZEWSKA

Aktualność danych:

TOMASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (3572 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20216 osób, z czego:

20216

kobiet

Męska forma nazwiska to TOMASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

47. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TOMASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1310 kobiet

 • kujawsko-pomorskie1884 kobiety

 • lubelskie667 kobiet

 • lubuskie482 kobiety

 • łódzkie1402 kobiety

 • małopolskie353 kobiety

 • mazowieckie3572 kobiety

 • opolskie327 kobiet

 • podkarpackie552 kobiety

 • podlaskie573 kobiety

 • pomorskie995 kobiet

 • śląskie1113 kobiet

 • świętokrzyskie501 kobiet

 • warmińsko-mazurskie743 kobiety

 • wielkopolskie2961 kobiet

 • zachodniopomorskie922 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).