Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRÓLKA

Aktualność danych:

TRÓLKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (144 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 274 osoby, z czego:

139

kobiet

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2806. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRÓLKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie79 mężczyzn, 65 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie28 mężczyzn, 35 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).