Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĄBA

Aktualność danych:

TRĄBA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

55

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĄBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie28 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie17 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).