Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĄBCZYŃSKA

Aktualność danych:

TRĄBCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

kobiety

Męska forma nazwiska to TRĄBCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĄBCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie14 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • opolskie6 kobiet

  • śląskie19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie14 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).