Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĄBCZYŃSKI

Aktualność danych:

TRĄBCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

90

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRĄBCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĄBCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

 • łódzkie11 mężczyzn

 • małopolskie2 mężczyzn

 • mazowieckie4 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie20 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn

 • wielkopolskie14 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).