Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĄBIŃSKA

Aktualność danych:

TRĄBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (163 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

252

kobiety

Męska forma nazwiska to TRĄBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĄBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie163 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie2 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).