Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĄBSKA

Aktualność danych:

TRĄBSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

kobiet

Męska forma nazwiska to TRĄBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĄBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie21 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie3 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • śląskie98 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).