Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘBIŃSKA

Aktualność danych:

TRĘBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 144 osoby, z czego:

144

kobiety

Męska forma nazwiska to TRĘBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie8 kobiet

  • łódzkie12 kobiet

  • mazowieckie79 kobiet

  • podkarpackie7 kobiet

  • pomorskie13 kobiet

  • wielkopolskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).