Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘBIŃSKI

Aktualność danych:

TRĘBIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

150

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRĘBIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘBIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • lubelskie9 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn

  • mazowieckie74 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • pomorskie17 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).