Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘBICKA

Aktualność danych:

TRĘBICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (292 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 520 osób, z czego:

520

kobiet

Męska forma nazwiska to TRĘBICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2446. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘBICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie49 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • mazowieckie292 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie18 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).