Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘDA

Aktualność danych:

TRĘDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (152 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 312 osób, z czego:

160

kobiet

152

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2789. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie74 mężczyzn, 78 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie42 mężczyzn, 41 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).