Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘDEWICZ

Aktualność danych:

TRĘDEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (154 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

94

kobiety

98

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2843. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘDEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie82 mężczyzn, 72 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).