Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘDOWICZ

Aktualność danych:

TRĘDOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

94

kobiety

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘDOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn, 32 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).