Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘDOWSKA

Aktualność danych:

TRĘDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

93

kobiety

Męska forma nazwiska to TRĘDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie19 kobiet

 • mazowieckie8 kobiet

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie3 kobiety

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).