Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRĘDOWSKI

Aktualność danych:

TRĘDOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRĘDOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRĘDOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • małopolskie26 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • świętokrzyskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).