Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAŁKA

Aktualność danych:

TRAŁKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

72

kobiety

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAŁKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie34 mężczyzn, 25 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: