Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRABELSI

Aktualność danych:

TRABELSI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (5 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

27

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRABELSI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: