Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACEWICZ

Aktualność danych:

TRACEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

48

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • podlaskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).