Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACEWSKA

Aktualność danych:

TRACEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

kobiet

Męska forma nazwiska to TRACEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie14 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • mazowieckie12 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).